Регистрација

Пријавување и регистрација за 22-риот Шри Чинмој маратон на себенадминување 2021 се одвива преку www.smartrace.club