„Трчањето значи постојано надминување, а тоа е исто така и пораката на нашиот внатрешен живот.“ - Шри Чинмој

  • Шри Чинмој маратон на себенадминување
  • Шри Чинмој маратон на себенадминување
  • Шри Чинмој Маратон Тим
  • Шри Чинмој маратон на себенадминување
  • Здрава Исхрана
  • Шри Чинмој маратон на себенадминување
  • Шри Чинмој Маратон Тим
  • Шри Чинмој - Основач на Шри Чинмој Маратон Тим